Search found 5 matches

by prince
Sat Apr 11, 2020 2:12 pm
Forum: Python
Topic: Viết app đầu tiên với Django - Bài 1
Replies: 0
Views: 1183

Viết app đầu tiên với Django - Bài 1

Hãy học bằng thực hành. Xuyên suốt hướng dẫn này, bạn sẽ được học cách tạo ra một ứng dụng thăm dò ý kiến cơ bản (polls). Nó được chia làm 2 phần - Một public site để mọi người xem các thăm dò và bỏ phiếu cho các thăm dò đó. - Một admin site cho phép bạn thêm, thay đổi, xoá các thăm dò. Mặc định là ...
by prince
Sat Mar 28, 2020 9:10 am
Forum: Python
Topic: Python cơ bản - Bài 3 - Các toán tử cơ bản
Replies: 0
Views: 572

Python cơ bản - Bài 3 - Các toán tử cơ bản

Các toán tử là các cấu trúc dùng để thao tác giá trị của các toán hạng. Ví dụ hãy xem biểu thức sau: 4 + 5 = 9. Ở đây, 4 và 5 là hai toán hạng, và + được gọi là toán tử. Các kiểu toán tử. Ngôn ngữ Python hỗ trợ các loại toán tử sau: Toán tử số học Toán tử so sánh Toán tử gán Toán tử logic Toán tử bi...
by prince
Sun Jan 12, 2020 9:57 am
Forum: Python
Topic: Cài đặt Django trên Mac
Replies: 0
Views: 671

Cài đặt Django trên Mac

Trong hướng dấn này, mình sẽ chỉ bạn cách cài đặt Django trên máy Mac. Django sử dụng giấy phép mã nguồn mở BSD và mình recommend là sử dụng version Python 3 nhé. Nếu bạn định sử dụng API cơ sở dữ liệu của Django thì bạn nên chắc chắn là database server đang chạy. Django hỗ trợ rất nhiều csdl và nhấ...
by prince
Tue Apr 23, 2019 4:22 pm
Forum: Python
Topic: Python cơ bản - Bài 2 - Kiểu dữ liệu
Replies: 0
Views: 9645

Python cơ bản - Bài 2 - Kiểu dữ liệu

Trong Python, chúng ta không cần khai báo biến một cách tường minh. Khi bạn gán bất cứ giá trị nào cho biến thì biến đó được khai báo một cách tự động. Phép gán được thực hiện bởi toán tử = Sau đây là các kiểu dựng sẵn của Python bool : giữ giá trị True hoặc False (ví dụ: i = True), các toán tử sử d...
by prince
Thu Apr 18, 2019 6:03 pm
Forum: Python
Topic: Python cơ bản - Bài 1 - Tổng quan
Replies: 0
Views: 9543

Python cơ bản - Bài 1 - Tổng quan

Giới thiệu Python (tác giả Guido Van Rossum) là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ, dễ học. Python là một ngôn ngữ thông dịch. Cài đặt Tải Python từ: https://www.python.org/downloads/ . Phạm vi của chúng ta sẽ là Python 3. Thiết lập môi trường tuỳ thuộc vào hệ điều hành, tuy nhiên...