Search found 7 matches

by haihoang
Fri Dec 11, 2020 9:54 am
Forum: Back-end
Topic: Tổng Quan Về Token
Replies: 0
Views: 841

Tổng Quan Về Token

Nội dung bài viết Token là gì? Token được lưu ở đâu? Token gửi từ client theo cách nào? Sử dụng token cần xem xét những gì? Refresh Token là gì? Làm rõ khái niệm token, refresh token là gì? Token là gì? Authentication là gì? Session, cookies, SessionId.. 1.Token là gì - Token chính là một thông tin...
by haihoang
Fri Dec 11, 2020 9:35 am
Forum: Front-end
Topic: Tip JavaScript Hữu Ích
Replies: 0
Views: 780

Tip JavaScript Hữu Ích

1. Giải quyết phần tử lặp trong mảng bằng cách sử dụng Set. var j = [...new Set([1, 2, 3, 3])] >> [1, 2, 3] 2. Lọc các falsy values (0, undefined, null, false, vv.) ra khỏi một array myArray .map(item => { // ... }) // Get rid of bad values .filter(Boolean); 3. Tạo empty object JS let dict = Object...
by haihoang
Fri Apr 10, 2020 3:11 pm
Forum: Front-end
Topic: JavaScript Design Pattern - Singleton Pattern
Replies: 0
Views: 1522

JavaScript Design Pattern - Singleton Pattern

JavaScript Design Pattern - Singleton Pattern Singleton Pattern giới hạn số lượng instance của một class là một. Trong JavaScript, bạn có thể triển khai Singleton Pattern theo cách sau. Singleton Pattern cơ bản var mySingleton = (function() { var instance; function init() { var number = 0; return {...
by haihoang
Sun Jul 21, 2019 2:44 pm
Forum: Front-end
Topic: 25 Tips cho React Native
Replies: 0
Views: 936

25 Tips cho React Native

1. Không nên sử dụng Expo Không nên sử dụng Expo trong dự án lớn ít nhất là thời điểm mình viết bài này, vì sao ư? Hãy xem một vài lý do sau đây: Thứ nhất, toàn bộ quá trình build không được hoàn thành ở local, mà ở cloud Expo, điều đó nghĩa rằng khó để kiểm soát và khắc phục những lỗi tiềm tàng tro...
by haihoang
Wed May 15, 2019 9:55 am
Forum: Front-end
Topic: Top 3 bộ React Native Starter Kit tốt nhất
Replies: 0
Views: 890

Top 3 bộ React Native Starter Kit tốt nhất

React native Starter Kit là gì? Starter Kit thực chất là tuyển tập những component/template người ta đã viết sẵn, việc của bạn chỉ là gọi ra và sử dụng. Các starter kit đã viết sẵn style cho Button, Edittext, Actionbar, Checkbox… kể cả giao diện của một màn hình phổ biến như: Chat, login, trang Pro...
by haihoang
Wed May 15, 2019 7:43 am
Forum: Front-end
Topic: Kỹ Thuật Resizing Image Trong iOS
Replies: 0
Views: 890

Kỹ Thuật Resizing Image Trong iOS

Khi nào và tại sao chúng ta scale images Chúng ta cần resize image khi image mà chúng ta có được lớn hơn nhiều so với ảnh chúng ta có thể hiển thị được. UIImageView tự động scale và crop image theo trình tự đã được định sẵn bởi contentMode property và trong các casse [scaleAspectFit, .scaleAspectFi...
by haihoang
Sun Apr 21, 2019 4:12 am
Forum: Front-end
Topic: Responsive HTML bằng một dòng CSS
Replies: 0
Views: 1025

Responsive HTML bằng một dòng CSS

Mục Đích Hướng dẫn bạn cách sử dụng CSS Grid để tạo ra một lưới hình ảnh cực hay, thay đổi số lượng cột với chiều rộng của màn hình. Cái quan trọng nhất và hay nhất là để làm được Responsive HTML chỉ cần một dòng lệnh. Cài đặt Trong bài viết này, tôi sẽ sử dụng hệ thống lưới CSS Grid để chia layout...