Thác Angel là thác

Post Reply
Covid19com
Posts: 15
Joined: Fri Nov 13, 2020 5:04 am

Thác Angel là thác

Post by Covid19com »

Thác Angel là thác nước cao nhất thế giới.
Và một thác nước rất đẹp nữa Do đó có chuyên gia đó đã nghiên cứu bản chất
Và đó là điều không vui vì có nhiều biến cố không hay.
Và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau
Image

Post Reply