Cài đặt Django trên Mac

Post Reply
prince
Posts: 5
Joined: Tue Apr 16, 2019 6:43 pm

Cài đặt Django trên Mac

Post by prince »

Trong hướng dấn này, mình sẽ chỉ bạn cách cài đặt Django trên máy Mac. Django sử dụng giấy phép mã nguồn mở BSD và mình recommend là sử dụng version Python 3 nhé. Nếu bạn định sử dụng API cơ sở dữ liệu của Django thì bạn nên chắc chắn là database server đang chạy. Django hỗ trợ rất nhiều csdl và nhất là đối với PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Oracle, và SQLite.

Nội dung trong phần này mình sẽ nói về các mục sau:
 • Django Framework là gì?
 • Lợi ích của Django Framework
 • Cài đặt Django trên máy Mac
  • Cài đặt Python trên Mac
  • Cài đặt Pip - hệ thống quản lý các gói
  • Cài đặt virtualenv cho Mac
  • Cài đặt Django trên Mac
  • Tạo một project Django
  • Mở project Django bằng Visual Studio Code
 • Sử dụng phiên bản mới nhất của Django
Django là gì

Django là một nền tảng phát triển web sử dụng ngôn ngữ Python. Django là một nền tảng bậc cao để phát triển web nhanh chóng, rõ ràng và thiết kế hiệu quả. Nền tảng này hỗ trợ hầu hết các vấn đề phát triển web phức tạp, vì vậy bạn có thể tập trung vào business ứng dụng nhiều hơn mà không cần phải lo lắng các phần cơ bản (không phải đi phát minh lại bánh xe). Nó miễn phí và nguồn mở :D

Lợi ích của Django Framework
 • Thực sự nhanh
 • An toàn cao
 • Mở rộng vợt trội
 • Toàn diện
 • Đầy đủ mọi thứ
Ok, giờ là tới phần chính
Cài đặt trên Mac

Chúng ta sẽ phải cài nhiều thứ linh tinh: cài Python on Mac, sau đó cài virtualenv và sau đó là Django trên môi trường ảo này.
Bước 1: Cài đặt Python
Python thực ra mặc định được cài đặt trên Mac, nhưng phiên bản là cũ (thường là 2), vì vậy chúng ta cần cài đặt bản cuối (hiện tại là Python 3) sử dụng homebrew.

Code: Select all

brew install python3
Ok, sau khi hoàn tất cài đặt, bạn có thể kiểm tra version: gõ python3 ở terminal. Mặc định từ MacOSX thì đã cài đặt sẵn python 2. Vì vậy mình cần gõ python3 thay vì chỉ là python.

Code: Select all

python3
Image

Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong Python 3, để thoát python trong cửa sổ đang chạy ở trên, gõ exit()

Bước 2: Cài đặt Pip - hệ thống quản lý các gói

Pip là hệ thống quản lý gói dùng để cài đặt và quản lý các gói phần mềm viết bằng Python. Bây giờ hãy cài đặt bằng câu lệnh sau:

Code: Select all

sudo easy_install pip
Bước 3: Cài đặt virtualenv cho Mac

Gõ dòng lệnh sau vào cửa sổ terminal:

Code: Select all

sudo pip install virtualenv
Ok, sau khi cài xong, bạn cần tạo môi trường ảo. Bạn cần tạo thư mục để đặt các projects của mình định làm vào đó. Mình đặt thư mục ở thư mục PythonWeb, vì vậy cần chuyển vị trí thực hiện câu lệnh đến đây, và tạo thư mục, ở đây mình dùng tên là qnd (quy nhon discovery):

Code: Select all

virtualenv qnd
Sau đó di chuyển vào thư mục này:

Code: Select all

cd qnd
Bây giờ, kích hoạt môi trường ảo bằng dòng lệnh, chắc chán là bạn đang ở trong thư mục môi trường ảo bạn muốn.

Code: Select all

source bin/activate
Bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ terminal như ở dưới đây:

Image

Như vậy, môi trường ảo đã được khởi động, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt Django Framework.

Bước 4: Cài đặt Django trên Mac

Bây giờ bạn vẫn giữ nguyên thư mục đang ở và cài đặt Django theo các lệnh sau (Phiên bản official đang là 3.0.2), sau đó cài đặt với pip:

sudo pip3 install django==3.0.2
Ở đây, nếu máy bạn mặc định chạy python 3 thì chỉ cần dùng pip thay cho pip3
Kết thúc cài đặt, bạn có thể kiểm tra phiên bản Django bằng lệnh sau:

Code: Select all

python3 -m django --version
Bước 5: Tạo một project Django

Chúng ta cần cài đặt phần khung cho Django project. Gõ lệnh sau:

Code: Select all

django-admin startproject quynhondiscovery
Ở đây, dự án chúng ta có tên quynhondiscovery, chuyển vào thư mục dự án vừa tạo:

Code: Select all

cd quynhondiscovery
Cuối cùng, chúng ta đã tạo xong dự án, bây giờ có thể bắt đầu cho server dự án chạy bằng lệnh:

Code: Select all

python manage.py runserver
Image

Server đã được chạy, chúng ta sẽ truy cập vào bằng trình duyệt với đường dẫn localhost:8000

Image

Bước 6: Mở project Django bằng Visual Studio Code

Nếu bạn chưa cài đặt Visual Studio Code cho Mac, hãy cài đặt vào nhé. Còn nếu bạn sử dụng một IDE nào khác như Pycharm hay editor Sublime text thì bạn có thể bỏ qua bước này.

Ban đầu bạn cần mở Visual Studio Code lên trước. Tiếp theo gõ tổ hợp phím Command + shift + P, sau đó gõ chữ 'shell command' để tìm thực hiện lệnh Shell Command: Install ‘code’ command in PATH. Lệnh này sẽ cho phép mở Visual Studio Code ngay tại terminal bằng lệnh code.

Bây giờ ngay tại cửa sổ Terminal bạn có thể mở project bằng Visual Studio Code bằng lệnh sau (ví dụ sau khi bạn đứng ngay tại vị trí project ở terminal)

Code: Select all

code .
Giao diện Visual Studio Code của bạn bây giờ như sau:

Image

Như vậy các bạn đã hoàn thành các bước cài đặt Django trên Mac.

Sử dụng phiên bản mới nhất của Django

Phiên bản mới nhất, tuyệt vời nhất của Django ở trên Git. Ở đây người dùng có thể sử dụng lấy phiển bản mới nhất, những thay đổi dự kiến và giúp đỡ về các lỗi gặp phải. Sử dụng lệnh Git sau để có thể lấy bản mới nhất

Code: Select all

git clone https://github.com/django/django.git
Đến đây mình xin kết thúc bài chia sẻ cách cài đặt Django trên máy Mac. Thanks and see you soon in next tutorial :P

Post Reply