License FastStone Capture

Post Reply
mistress
Posts: 35
Joined: Wed Apr 24, 2019 4:23 pm

License FastStone Capture

Post by mistress »

FastStone Capture là phần mềm chụp màn hình tương tự Snipping tool, snap shoot... và rất tiện lợi.

Download FastStone Capture ở link sau: https://www.faststone.org/FSCaptureDownload.htm

Sau đó cài đặt , hoặc bạn có thể dùng bản portable (gọn nhẹ không cần cài đặt).

Khi sử dụng phần mềm thì nó cho dùng thử 30 ngày, hoặc phải mua, hoặc điền key.

Bạn không phải mất tiền mua, tôi được share key và muốn share lại cho các bạn:

Bạn điền username và key như sau:

User name: www.easyvn.net
Key: ZPAMH-IQDVL-TLANX-ITHNN

hoặc

User name: [email protected]
Key: MPSMH-IZDWT-CTUKV-PTAJZ

Chúc bạn thành công và có công chụ chụp ảnh màn hình gọn nhẹ ngon :mrgreen:

Image

Post Reply