Sử dụng Raspberry Pi và CPU miner để khai thác DGB hoặc các Altcoin khác

Post Reply
boco.cf
Posts: 13
Joined: Wed Apr 17, 2019 1:29 pm

Sử dụng Raspberry Pi và CPU miner để khai thác DGB hoặc các Altcoin khác

Post by boco.cf »

Với blockchain và tiền điện tử đang rất phát triển, Raspberry Pi trở nên tuyệt vời để làm quen với các khái niệm như ví, khai thác và các nút được đồng bộ hóa.

Bài này hướng dẫn khai thác Altcoin bằng Raspberry Pi với công cụ khai thác CPU phổ biến.

Xây dựng CPU miner cho Linux và ARM

Có nhiều phần mềm khai thác tiền điện tử khác nhau đang được lưu hành. Có các công cụ khai thác CPU miners, GPU miners, mixed miners (công cụ khai thác hỗn hợp) và các biến thể của từng loại. Raspberry Pi không có GPU, vì vậy ta sẽ tập trung vào khai thác CPU.

Công cụ khai thác CPU phổ biến nhất được gọi là cpuminer và nó được duy trì bởi pooler trên GitHub. Điều hấp dẫn ở đây là bạn chỉ có thể khai thác các đồng tiền sử dụng thuật toán SHA-256 và mã hóa bằng cpuminer. Chúng ta sẽ khám phá một biến thể của cpuminer được gọi là cpuminer-multi có thuật toán khai thác được hỗ trợ nhiều đáng kể.

Để xây dựng cpuminer-multi, SSH vào Raspberry Pi của bạn (hoặc sử dụng VNC để remote/ hoặc nếu bạn có màn hình, bàn phím, chuột để thao tác desktop trực tiếp) và thực hiện các lệnh sau:

Code: Select all

sudo apt-get update -qq
sudo apt-get install -qy automake autoconf pkg-config libcurl4-openssl-dev libssl-dev libjansson-dev libgmp-dev make g++ git
Các lệnh trên sẽ cập nhật kho lưu trữ các package của bạn và cài đặt các dependencies cần thiết để xây dựng các ứng dụng Linux từ đó.

Ta tiếp tục thực hiện các lệnh sau:

Code: Select all

git clone https://github.com/tpruvot/cpuminer-multi -b linux
cd cpuminer-multi && ./build.sh
Lệnh đầu tiên sẽ sao chép kho lưu trữ cpuminer-multi từ GitHub và chuyển sang nhánh Linux. Tiếp theo là chuyển đến thư mục cpuminer-multi và thực hiện lệnh build.sh, sẽ mất một lúc để hoàn thành.

Pool khai thác altcoin với một thuật toán cụ thể

Có rất nhiều Altcoin khác nhau đang tồn tại, thay vì cố gắng khai thác một trong những đồng tiền đã quá thành công như Bitcoin hoặc Litecoin, chúng ta nên tập trung vào một số đồng tiền nhở hơn, cụ thể ở đây ta sẽ khai thác đồng tiền có tên là DigiByte, còn được gọi là DGB. Ta có thể thoải mái điều chỉnh những gì tiếp theo để đáp ứng nhu cầu của mình.

Cần phải nhìn nhận, khai thác trên Raspberry Pi là khó khăn, nhưng khai thác solo là không thể. Chúng ta cần tìm một nhóm khai thác cho đồng tiền mà chúng ta muốn khai thác => khi đó sẽ được thưởng theo tỉ lệ mà bạn bỏ công suất ra khai thác trong nhóm đó. Đối với DigiByte, danh sách chính thức của các nhóm có thể được tìm thấy trên trang web DigiHash.

Image

Lưu ý thuật toán bạn muốn sử dụng và các máy chủ.

Trên Raspberry Pi của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau để bắt đầu khai thác trong nhóm:

Code: Select all

./cpuminer --algo qubit --url stratum+tcp://digihash.co:3012 --user D5SDMcJX6r1cJoPjWUfRj5BSfM2Y4Qvnzr --pass anything
Lệnh trên sử dụng thuật toán nhị phân cpuminer-multi và qubit. Đối với người dùng, bạn sẽ muốn sử dụng địa chỉ DigiByte công khai của mình. D5SDMcJX6r1cJoPjWUfRj5BSfM2Y4Qvnzr là địa chỉ DigiByte công khai của tôi.

Nếu bạn có một tài khoản trên một sàn giao dịch, chẳng hạn như Bittrex, bạn cũng có thể tạo ví ở đó và khai thác trực tiếp vào đó.
Không phải tất cả các nhóm khai thác đều sử dụng địa chỉ Altcoin công khai làm tên người dùng. Một số nhóm yêu cầu bạn phải đăng ký, liên kết địa chỉ của bạn và sử dụng tên người dùng cụ thể mà họ quản lý. Chỉ ra tên người dùng và mật khẩu nào sẽ được sử dụng dựa trên nhóm khai thác mà bạn muốn sử dụng.
Trong khi Raspberry Pi đang khai thác, bạn sẽ thấy log như sau:

Image

Thông tin trên cho ta biết rằng đã khai thác thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là đã đào được đồng tiền đó. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy 1 log giống như sau:

Image

[2020-05-23 03:49:55] accepted: 16/16 (diff 0.023), 20.43 kH/s yes! => Điều này không có nghĩa là bạn đã tìm thấy một đồng tiền. Điều đó có nghĩa là bạn đã tìm thấy một phần trong nhóm. Bạn cần phải tìm khá nhiều cổ phiếu này trước khi bạn được thanh toán.

Kết luận

Bạn vừa thấy cách khai thác Altcoin trên Raspberry Pi bằng công cụ khai thác CPU, ngoài DGB bạn hãy thử tìm hiểu tương tự đối với altcoin khác nhé.

Hãy nhớ rằng, không chắc là bạn sẽ tìm thấy một khối với Raspberry Pi để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng điều đó không ngăn cản nó trở thành một cơ hội tốt để bạn học tập.

Cám ơn đã theo dõi :D
Donate:
DGB address: D5SDMcJX6r1cJoPjWUfRj5BSfM2Y4Qvnzr

Post Reply