Dự luật cho phép giao dịch hợp pháp Bitcoin tại El Salvador đã được thông qua

Post Reply
namitrading
Posts: 25
Joined: Tue Feb 18, 2020 3:26 pm

Dự luật cho phép giao dịch hợp pháp Bitcoin tại El Salvador đã được thông qua

Post by namitrading »

El Salvador trở thành đất nước đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa các giao dịch Bitcoin.

Nayib Bukele, Tổng thống El Salvador đã đề xuất dự luật cho phép giao dịch hợp pháp Bitcoin tại quốc gia này. Như vậy, đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận tiền mã hóa Bitcoin.

Nguồn trên twitter quý dzị theo dõi ở đây.

Tóm tắt điều luật:
Điều 1: Bitcoin được quy định là một tài sản được đấu thầu hợp pháp, tất cả mọi người đều có quyền tham gia hợp pháp.
Điều 2: Bitcoin được quy định theo tỉ giá đô la Mỹ, được định giá theo giá thị trường quốc tế.
Điều 3: Tất cả hàng hoá, dịch vụ có thể được niêm yết bằng đồng bitcoin.
Điều 4: Tất cả khoản thuế đều có thể trả bằng bitcoin.
Điều 5: Giao dịch Bitcoin sẽ không bị tính thuế
Điều 6: Đối với mục đích kế toán, đồng đô la sẽ được dùng làm đơn vị tham chiếu.
Điều 7: Các cá nhân, tổ chức chấp nhận thanh toán Bitcoin thoải mái
Điều 8: Nhà nước hổ trợ người dân các công cụ chuyển đổi, thanh toán bitcoin một cách dễ dàng nhất. Đại loại nhà nước chịu trách nhiệm cho việc chuyển đổi bitcoin sang đô la, tiền quốc gia và ngược lại.
Điều 9: Các quy định sẽ được ban hành theo một bộ luật cụ thể kèm theo.
Điều 10: Cơ quan hành pháp sẽ đảm bảo thực thi luật này, cơ quan này có quyền quyết địh cuối cùng với luật.
Điều 11: Ngân hàng nhà nước, và các tổ chức tài chính sẽ thực hiện theo luật tương ứng được ban hành theo 16 điều này.
Điều 12: Cơ quan tài chính cũng phải tuân thủ vào điều 7, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đảm bảo điều này và tạo điều kiện cho tất cả người dân có quyền tham gia vào thị trường. Công nghệ do nhà nước quản lý
Điều 13: Tất cả các nghĩa vụ bằng tiền được niêm yết bằng đô la, có thể dùng bitcoin thanh toán.
Điều 14: Trước khi thành luật, ngân hàng chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng, để đảm bảo việc chuyển bitcoin thành đô la ngay lập tức.
Điều 15: Luật này được ban hành đặc biệt với các luật khác đang áp dụng, và loại bỏ các luật khác mâu thuẩn đã ban hành trước đó.
Điều 16: Luật sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày kí.

Bonus thêm cái chart vẽ rất có cảm hứng trên twitter quên lưu lại nguồn:

Image
Image

Post Reply