Giao dịch với hội tụ và phân kỳ

Post Reply
namitrading
Posts: 16
Joined: Tue Feb 18, 2020 3:26 pm

Giao dịch với hội tụ và phân kỳ

Post by namitrading »

Image

1. Khái niệm

Hội tụ và phân kỳ là những kiến thức quan trọng trong PTKT vì chúng có mặt ở hầu hết các chỉ số thông dụng: Chỉ số động lượng (Momentum), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), chỉ số trung bình động (MA), trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD), phương pháp phân tích khối lượng v.v.

Nắm vững các khái niệm hội tụ và phân kỳ, chúng ta dễ dàng phát hiện được:
  • Những tín hiệu cảnh báo khi thị trường thay đổi xu thế
  • Các tín hiệu giao dịch, tham gia hoặc rút lui khỏi thị trường
Hiện tượng:

Hiện tượng hội tụ là khi đường biểu diễn các chỉ số (Momentum, RSI, MACD…) di chuyển cùng chiều tăng hoặc cùng chiều giảm với đường giá.

Hiện tượng phân kỳ là khi các đường chỉ số kể trên di chuyển ngược chiều với đường giá, trong đó chia ra hai loại:
  • Phân kỳ dương (bulls): đường chỉ số tăng – đường giá giảm
  • Phân kỳ âm (bears): đường chỉ số giảm – đường giá tăng.
Image

2. Cách sử dụng:

Phát hiện được hiện tượng hội tụ, chúng ta sẽ duy trì được xu hướng tốt để thu lời bằng cách để cho tiền lãi tiếp tục tăng trưởng.

Phát hiện được hiện tượng phân kỳ, chúng ta sẽ: có những quyết định hợp lý (cắt lỗ, chốt lời) một cách kịp thời vì phân kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc:
  • Phát sinh các tín hiệu mua bán.
  • Cảnh báo thị trường sẽ đổi chiều:
    1. Phân kỳ dương báo hiệu: thị trường sẽ đổi xu hướng sang tăng.
    2. Phân kỳ âm báo hiệu: thị trường sẽ đổi xu thế sang giảm.
2.1. Giao dịch với hội tụ

Đường chỉ số và khuynh hướng giá hội tụ xác nhận xu hướng thị trường không thay đổi. Khi đó, chúng ta sẽ duy trì được vị thế giao dịch (giữ cổ phiếu) để giá cổ phiếu tiếp tục tăng.

Ở trạng thái hội tụ, giá tăng đột ngột là hợp lý. Khi đó có thể bắt đầu tiến hành giao dịch. Cụ thể, bắt đầu mua vào mỗi khi có hiện tượng điều chỉnh giá.

Lưu ý: chỉ bắt đầu giao dịch khi cả hai đường chỉ số và đường giá đồng thời tạo ra các điểm cao mới. Dứt khoát không tham gia thị trường khi chỉ có một trong hai đường kể trên tạo nên các điểm cao mới vì nhiều rủi ro, thậm chí nguy hiểm.

2.2. Giao dịch với phân kỳ

Thị trường trong xu hướng tăng: phân kỳ là tín hiệu thoát khỏi vị thế của các nhà đầu tư đã tồn tại khá lâu rồi. Khi đó hành động tốt nhất là chuẩn bị sẵn sàng mọi tư thế để kịp thời đối phó với xu hướng sắp xẩy ra.

Thị trường trong xu hướng giảm: phân kỳ là dấu hiệu tiên đoán giá sẽ ổn định, điều chỉnh hoặc đảo chiều. Do đó, hành động tốt nhất lúc này là chốt lời khi đường giá phá vỡ mức ổn định hiện tại để mở đầu một xu hướng mới.

Tóm lại, khi xuất hiện phân kỳ, giá cổ phiếu thường thay đổi. Nếu giá giảm cần hành động ngay (cắt lỗ hoặc chốt lời).
Image

Post Reply