Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD)

Post Reply
namitrading
Posts: 16
Joined: Tue Feb 18, 2020 3:26 pm

Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD)

Post by namitrading »

Image

Khái niệm MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Đường trung bình động phân kỳ hội tụ, là công cụ dùng để xác đinh bằng đường trung bình động (MA) xem có 1 xu hướng mới hay không và đó là xu hướng tăng hay giảm giá.

Thao khảo đường trung bình động – MA (Moving Average) để hiểu thêm.

MACD là công cụ chỉ báo thị trường được cấu thành bởi 3 thành phần:
  • Đường MACD: EMA(12) trừ đi EMA(26) – trong đó: EMA là đường trung bình giá trong X phiên gần nhất (X ở đây là 12 , 26).
  • Đường tín hiệu (Signal): là đường EMA(9).
  • Đường biểu đồ (HistoGram): là đường MACD trừ đi đường tín hiệu.
Image

Cách sử dụng MACD

MACD rất hiệu quả khi xác nhận tín hiệu đảo chiều, có 2 cách sử dụng chính:
  1. Sự giao cắt với MA (đường trung bình giá).
  2. Hình thái của biểu đồ MACD.
MACD giao cắt với đường trung bình giá

Tín hiệu cho biết chu kỳ tăng giá: khi đường MACD cắt và nằm phía trên đường zero.

Tín hiệu cho biết chu kỳ giảm giá: khi MACD cắt và xuống dưới đường zero.

Tín hiệu mua: khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu MACD.

Tín hiệu bán: khi đường MACD cắt và xuống dưới đường tín hiệu MACD.

Image

Hình thái của biểu đồ MACD

Biểu đồ MACD hàm chứa 2 điều rất quan trọng, đó là HỘI TỤ và PHÂN KỲ (tham khảo bài giao dịch với hội tụ và phân kỳ để biết cách nhận biết hội tụ và phân kỳ như thế nào).

Hội tụ: nghĩa là có sự thay đổi hướng đi của đường giá đang chậm lại. Đường MACD co rút lại, có khuynh hướng tiến gần với đường tín hiệu của MACD.

Phân kỳ: có nghĩa là hướng đi của xu hướng giá tăng lên nhanh và chắc chắn. Biểu đồ MACD giãn ra hoặc tăng độ cao đi lên hoặc đi xuống.

Khi đường giá chuyển động theo xu hướng giá một cách mạnh mẽ thì biểu đồ MACD sẽ tăng độ cao. Khi biểu đồ MACD bắt đầu co rút lại hoặc không tăng độ cao nữa có nghĩa là thị trường có khuynh hướng suy giảm và đảo chiều trong thời gian tiếp theo.

Tín hiệu mua: Khi biểu đồ MACD nằm dưới đường zero và bắt đầu hội tụ về hướng đường 0.

Tín hiệu bán: Khi biểu đồ MACD nằm trên đường zero và bắt đầu hội tụ về hướng đường 0.
Image

Post Reply