Viết ứng dụng đơn giản Tesseract OCR bằng Java

Post Reply
khanhlv
Posts: 5
Joined: Tue Apr 16, 2019 4:25 pm

Viết ứng dụng đơn giản Tesseract OCR bằng Java

Post by khanhlv » Tue May 07, 2019 7:54 am

Tuy cái này cũ lắm rồi, công nghệ cũng chẳng có gì mời, nhưng đôi khi vẫn có thể sử dụng cho những bài toán đơn giản ví dụ tác thông tin chứng mình thư, số công tơ điện, công tơ ước ….

Hãy cùng xem một ví dụ rất đơn giản về OCR được triển khai trong Java.

Bước 1: Download tessdata[eng.traineddata]

Bước 2: Lấy hình ảnh muốn bóc tách lấy chữ
Image

Bước 3: Thêm dependency vào tệp pom.xml

Code: Select all

<dependency>
    <groupId>net.sourceforge.tess4j</groupId>
	<artifactId>tess4j</artifactId>
	<version>3.2.1</version>
</dependency>
Bước 4: Viết đoạn mã thực hiện OCR

Code: Select all

package tess.test.TestTesseract;

import java.io.File;

import net.sourceforge.tess4j.Tesseract;
import net.sourceforge.tess4j.TesseractException;

public class Test {
 public static void main(String []args) {
	 Tesseract tesseract = new Tesseract();
	 try {
		tesseract.setDatapath("D:/DataScienceCollection/Jars/tessdata");
		String text = tesseract.doOCR(new File("D:/DataScienceCollection/Images/digit.jpg"));		
		System.out.print(text);
	 } catch (TesseractException e) {		
		e.printStackTrace();
	}
 }
}
Bước 5: Chạy thôi nào

P/S: Bạn có thể dùng Google Vision API để bóc tách, dữ liệu sẽ trả về dạng REST JSON.

Tham khảo:
https://codethoi.com/posts/ung-dung-don ... bang-java/


DAVIDAlarl
Posts: 14
Joined: Tue Jul 30, 2019 9:33 am

free online income tax return filing

Post by DAVIDAlarl » Tue Jul 30, 2019 9:35 am

moving truck rental unlimited mileage

Whats a fair credit score & Video
<p>#What #Is #a #Good #Credit #Score #- #Understanding #Credit #Ratings #- #Ranges Whats a fair credit score Money Crashers What Do You Want To Do With Your Money? About Money Crashers Recent Stories 9 Ways to Save Money & the Environment With a Green Wedding How Much Is Self-Employment Tax & How Do You Pay […]</p>
<p>The post Whats a fair credit score & Video appeared first on Botswana Finance.</p>
phat cars

of
games
kbh
snake
sinhala

tenerife apartments
auto engines
scale 1.18 model cars
where can i buy my fico score
assurance scolaire mae
deutsche internet versicherung
home appliance insurance
confronto assicurazioni moto
get a loan
яюn
top drug manufacturers
cape coral real estate
cargo van rental unlimited mileage
seguros a terceros
the travel channel
pret a manger catering
Last edited by DAVIDAlarl on Tue Aug 27, 2019 10:49 pm, edited 8 times in total.
Arguments: Portland Business Fresh News.


JasonCorgo
Posts: 578
Joined: Wed Jul 31, 2019 7:01 am
Location: USA
Contact:

oqazxsfa

Post by JasonCorgo » Wed Jul 31, 2019 7:06 am


hydrabrups
Posts: 104
Joined: Sun Jul 28, 2019 11:37 am
Location: ramppidorhydra
Contact:

hydra6c2bnrd6phf.onion HYDRA=RAMP=КРАДЕТ ЗАКЛАДКИ КОКАИН

Post by hydrabrups » Wed Jul 31, 2019 9:20 pm

@hydraoniondeep kilomet high quality петух курочка обосанный пидор козел
high quality петух курочка обосанный пидор козел
трансвестит гей педофил гомосексуалист педераст пидор петух козел hydra1217.com

кладу пустые клады кладов не найдете

кидалы верните деньги петухи козлы пидоры обоссыши ебанные

Image
Prazdn1k [КЛАДМЕНЫ В МСК ОТ 1000р/КЛАД] кидала xuy

Kararcola
Posts: 1
Joined: Fri Aug 02, 2019 8:29 am

My nude photos here

Post by Kararcola » Fri Aug 02, 2019 8:30 am

Who want to see my nudes? http://x555.top

hydrabrups
Posts: 104
Joined: Sun Jul 28, 2019 11:37 am
Location: ramppidorhydra
Contact:

hydra2web.com президент медведев петух HYDRA=RAMP=КРАДЕТ ЗАКЛАДКИ КОКАИН СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ (ИЩЕМ СКЛАД В МОСКВЕ) купить ко

Post by hydrabrups » Thu Aug 08, 2019 5:28 am

президент медведев петух козел гей трансвестит BlackStar Drug's Market травлю все закладки ядом
GangBang shop травлю все закладки пролонгированным нервным ядом, станете даунами сами не заметите
у русских большое очко

кидалы верните деньги петухи козлы пидоры Stuffman обоссыши ебанные hydra1217.com

купить кокаин героин
http://hydraruzxpnew4af.onion/market/1173 Stuffman

Image
Prazdn1k [КЛАДМЕНЫ В МСК ОТ 1000р/КЛАД] кидала xuy

hydrabrups
Posts: 104
Joined: Sun Jul 28, 2019 11:37 am
Location: ramppidorhydra
Contact:

@unblock_rubot президент медведев петух HYDRA=RAMP=ПОДСЫПАЛ ИНФЕКЦИЮ В ЗАКЛАДКУ И УКРАЛ 25 000 000$ Алхимик Shop купить

Post by hydrabrups » Thu Aug 08, 2019 5:29 am

президент медведев пидор козел гей трансвестит поссал на труп немцова пидоры петухи Prazdn1k [КЛАДМЕНЫ В МСК ОТ 1000р/КЛАД] hydra1217.com high quality

купить марихуана марихуана
http://hydraruzxpnew4af.onion/market/676 Лавка "Другое сознание"

Image
Prazdn1k [КЛАДМЕНЫ В МСК ОТ 1000р/КЛАД] кидала xuy

hydrabrups
Posts: 104
Joined: Sun Jul 28, 2019 11:37 am
Location: ramppidorhydra
Contact:

wayawaytcl3k66fl.onion президент медведев пидор HYDRA=RAMP=ПИДОР [ЦУМ Москва] TOP 1 COCAINE! купить амфетамин спайс

Post by hydrabrups » Thu Aug 08, 2019 5:30 am

президент медведев петух козел гей трансвестит Stuffman травлю все закладки ядом
DKshop травлю все закладки пролонгированным нервным ядом, станете даунами сами не заметите
сосите хуй русские

кидалы верните деньги петухи козлы пидоры Алхимик Shop обоссыши ебанные wayawaytcl3k66fl.onion

купить амфетамин марихуана
http://hydraruzxpnew4af.onion/market/1057 GangBang shop

Image
Prazdn1k [КЛАДМЕНЫ В МСК ОТ 1000р/КЛАД] кидала xuy

Post Reply